یزد Yazd
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
تهران-یزد 620 0 1 عدد پک پذیرایی