درباره ما

تاریخچه فعالیت:

شرکت ریل ترابر سبا با هدف ارائه خدمات حمل و نقل ریلی متمایز و همچنین بدنبال کمک به کاهش سوانح و حوادث حمل و نقل جاده ای در کشور و ارائه مناسب به آحاد مردم  پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط در شهریور ماه 1388 تاسیس شد . این شرکت در اولین گام با خرید 50 واگن مسافری  اقدام به جابجایی مسافر در مسیر های تهران – مشهد و تهران – اهواز نمود و طی دو سال اقدام به بازسازی و اورهال کامل واگن ها ی مذکور نمود و سطح کیفیت خدمات را افزایش داد .

 از ابتدای سال 1392 شرکت ریل ترابر سبا اقدام به وارد نمودن 28 دستگاه واگن کره ای اتوبوسی و عقد قرارداد با شرکت ایریکو جهت بازسازی آنها نمود در این راستا تا پایان سال 1394 پروژه تعمیرات واگن های کره ای به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت و از ابتدای سال 1393 طی قراردادی با شرکت واگن پارس در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اهداف مقام معظم رهبری  قراردادی جهت تولید 37دستگاه واگن پارسی 4 تخته با شرکت واگن پارس منعقد نمود و تعداد 37 دستگاه واگن با تکیه بر توانمندی های متخصصین داخلی تحویل گیری و مورد بهره برداری قرار گرفته است و در ادامه راه همچنان کوشش و فعالیت برای افزایش و نوسازی ناوگان صورت خواهد پذیرفت.

چشم انداز :

با الهام از اصول و ارزشهای اسلامی  مبتنی بر تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و در چارچوب سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و سیاستهای نظام، شرکت ریل ترابر سبا در افق زمانی 1404 در نظر دارد  با توسعه محصولات و خدمات مرتبط در حوزه حمل و نقل ریلی (مسافری  و باری)، از طریق بهبود مستمر سازوکارها ، روندها و روش ها همچنین کار تیمی ، نوآور ، خلاق و مولد در جهت الگو سازی و برند سازی خدمت خود به  آحاد مردم در قالب تحقق ویژگی های مذکور گام بردارد.

مجوز فعالیت: