بدرقه و استقبال کاروان های زیارتی

تصاویر مراسم بدرقه واستقبال از کاروان زیارتی خیریه بیت الزهرا سلام الله علیها که در سفر با قطارهای غدیر فیض حضور در مشهدالرضا علیه السلام را یافتند.
@sabatrains
رزرو کاروانی قطارهای غدیر:
۸٨۷۱۵۱۴۴