اعزام کاروان به مشهد مقدس

اعزام کاروان های زیارتی بانک مهر اقتصاد و شرکت طلوع شبکه با بهره گیری از قطارهای غدیر شرکت ریل ترابر سبا همراه با ارائه تخفیفات ویژه صورت پذیرفت .