دعوت به همکاری کارمند حسابدار

شرکت ریل ترابر سبا قصد دارد تعداد 3 نفر کارمند حسابداری با شرایط ذیل را جذب و بکارگیری نماید لذا واجدین شرایط که علاقمند به همکاری هستند می توانند از طریق تکمیل اطلاعات فرم ذیل در این خصوص اقدام نمایند.
 

  •  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

  •  اعتقاد به دین مبین اسلام

  •  عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر

  •  دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیرپزشکی

  • دارا بودن حداقل سن 25 سال تمام و حداکثر ۳۰ سال

  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری

  •  دارا بودن حداقل ۵ سال سکونت دائم در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران (۵ سال آخر سکونت تا کنون)

  •  عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور

  •  نداشتن تعهد خدمت و ممنوعیت اشتغال