میلاد حضرت زینب (س) مبارکباد

امروز آیه ای دیگر نازل شد. آخرین آیه از سوره صبر. آمد و بر قلب عالم نشست.

امروز زینب (سلام الله علیه) قدم به چشم جهان گذاشت.

آمد تا امتداد زهرا (سلام الله علیه) باشد، طلوع دوباره خدیجه (سلام الله علیه). آمد تا کوه شکیبایی باشد در دشت بلا...

و عالم دید زینب (سلام الله علیه) را که چگونه با اذان حسین (علیه السلام) حق را اقامه کرد.

با تکبریش احرام بست

و چگونه قیام حسین (علیه السلام)، متصل به رکوع صبر زینب (سلام الله علیه) گشت.

ای زینب زهرا و علی!

ای آیه صبر جمیل!

ای دختر بهترین آفریدگان خدا!

سلام بر تو!

سلام بر تو و بر همه پویندگان راهت. آنان که عشق و ایثار را از تو آموختند و بی دریغ مهربانی را به دردمندان هدیه دادند.

فرشتگانی به نام پرستار.

پرستاران کشورم ایران!

قدردان مهربانی هایتان هستیم.