آغاز سفرهای راهیان نور با قطار از اول بهمن ماه

جابجایی کاروان های راهیان نور دانشجویی از ابتدای بهمن ماه سال جاری  توسط قطارهای شرکت ریل ترابر سبا آغاز گردید.