حلول مـاه ربیع‌الاول

بهار ماه ‌ها، ربیع الاول است؛ چرا که آثار رحمت الهی و ذخایر برکات خداوندی در این ماه پدیدار می شود و انوار جمال الهی بر زمین وزمینیان می تابد.

هلال ماه ربیع الاول بر شما مبارک باد