قطار نگین اتوبوسی در مسیر یزد

پس از کسب رضایت مسافرین و همراهان "قطارهای ویژه اتوبوسی نگین"بزودی با افتخار خدمتگذار مسافرین محترم در مسیر تهران ـ یزد و بلعکس خواهیم بود.