تجلیل از مهماندار پاک دست

امام على عليه السلام

اَلامانَةُ تَجُرُّ الرِّزقَ، و َالخيانَةُ تَجُرُّ الفَقرَ؛امانتدارى روزى مى آورد و خيانت در امانت فقر.

جناب آقای صابر سلیمی مهماندار محترم قطارهای غدیر شرکت ریل ترابر سبا در مسیر تهران به مشهد به رسم و فرهنگ تمامی کارکنان و مهمانداران این شرکت با نصب العین قراردادن منشور اخلاقی، رعایت و حفظ حقوق مسافرین قطارهای غدیر و نگین قدم در راه عمل به این موازین نهاده و ضمن یافتن یک عدد تبلت و لپ تاپ مسافر محترم قطارهای غدیر به رسم امانت داری آن ها را به صاحبانشان باز گردانید.
که در پی تقدیر و اشاعه این گونه حرکت ها به صورت مستقیم از سوی مدیرعامل شرکت مورد تشویق قرار گرفت.
و این راه ادامه دارد ... انشاالله