حذف الزام به همراه داشتن نسخه چاپی بلیت

حذف الزام به همراه داشتن نسخه چاپی بلیت در قطارهای شركت سفیر ریل آسیا

علی کاظمی منش، مدیر كل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن از حذف الزام همراه داشتن نسخه چاپی بلیت توسط مسافرین قطار و ارائه كارت سفر به آنها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، علی كاظمی منش با اعلام این خبر گفت : پیش ازشروع این طرح، مسافران قطار ملزم بودند تا زمان سوار شدن قطار نسخه چاپی بلیت را ارائه كنند كه در صورت مفقود شدن بلیت مشكلاتی مانند چاپ اینترنتی بلیت یا ارائه المثنی برای مسافران ایجاد می شد.