بهمن ماه مرحله دوم اردوهای راهیان نور آغاز می شود

مرحله اول اردوی راهیان نور دانش آموزی، 30 آذر به پایان رسید و به دلیل آغاز فصل امتحانات این اردوها ششم بهمن ماه از سر گرفته می شود.