اجرای اعزام راهیان نور دانش آموزی

اردوهای راهیان نور دانش آموزی اعزامی از تهران توسط قطارهای شرکت ریل ترابر سبا (نگین) صورت پذیرفته است و از اوایل اسفند ماه سال جاری اردوهای راهیان نور دانشجویی آغاز خواهد گردید.