سوت تمامی قطارهای شرکت ریل ترابر سبا در سراس


سوت تمامی قطارهای شرکت ریل ترابر سبا در سراسر کشور به مناسبت آغاز ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به صدا در آمد.
@sabatrains