اقدامات فرهنگی در دهه فجر انقلاب اسلامی


اقدامات فرهنگی در دهه فجر انقلاب اسلامی
در دهه فجر فاطمی واحد شرکت ریل ترابر سبا اقدام به بزرگداشت و گرامی داشت این ایام از طریق فضاسازی رسانه ای و تبلیغاتی نمود.