رهبرعزیزم

، این مردم با شور و شعور آمدند بگویند هرگز تاریخ قلمش به تنهایی سید علی نخواهد چرخید...
ماهمه آمدیم به عشق ایران اسلامی و به عشق شهدا و سیدعلی خامنه ای
شرکت ریل ترابر سبا
#خبر