مراسم بزرگداشت روز ملی راهیان نور


در ۲۰ اسفند ماه همزمان با روز ملی راهیان نور مراسم بزرگداشت این روز همزمان با بدرقه کاروان های زیارتی مناطق عملیاتی در ایستگاه تهران برگزار گردید.
#خبر