میلاد منجی


میلاد مهدی موعود(عج) منجی عالم بشریت و قلب عالم امکان بر منتظران و دوستاران حضرتش مبارک باد.
#خبر
@sabatrains