ارائه خدمات ویژه به معلولین

*خدمات ویژه برای معلولین*
شرکت ریل ترابر سبا مفتخر به ارائه خدمات ویژه به معلولین و بیماران جسمی، حرکتی و خانواده محترم ایشان است.
قطارهای ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ غدیر پیشرو در ارائه خدمات برتر
#خبر
@sabatrains