کد های تخفیف ویژه خرید از سایت

با خرید بلیت های قطار غدیر و نگین 4 تخته و نگین اتوبوسی از سایت www.sabatrains.ir از تخفیف 5 درصدی بدون محدودیت تعدادی برخوردار شوید.

کد های تخفیف

قطار غدیر--------- GHADIR

قطار چهار تخته نگین----------NEGIN

قطاراتوبوسی نگین-----------NEGINBUS