مرداد سال 1397

امشب مدینه نورانی است چرا که هشتمین نور ولایت دیده به جهان گشوده است (1397/05/03)
امشب مدینه نورانی است چرا که هشتمین نور ولایت دیده به جهان گشوده است. مدینه نورانیست و خراسان چشم به راه، چشم به راه قدومی که قرار است از مدینه تا توس را از عطر وجودش و بهجت سبز ...