دی سال 1396

حذف الزام به همراه داشتن نسخه چاپی بلیت (1396/10/27)
حذف الزام به همراه داشتن نسخه چاپی بلیت در قطارهای شركت سفیر ریل آسیا علی کاظمی منش، مدیر كل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن از حذف الزام همراه داشتن نسخه چاپی ...
بهمن ماه مرحله دوم اردوهای راهیان نور آغاز می شود (1396/10/27)
مرحله اول اردوی راهیان نور دانش آموزی، 30 آذر به پایان رسید و به دلیل آغاز فصل امتحانات این اردوها ششم بهمن ماه از سر گرفته می شود.
خدمات ایستگاهی در مشهد و اصفهان (1396/10/27)
 خدمات مسافری شرکت سفیر ریل آسیا جهت رفاه مسافران گرامی  در ایستگاه های مشهد و اصفهان در پاییز 1396 راه اندازی گردید.