فروردین سال 1397

پیام نوروزی مدیرعامل محترم شرکت (1397/01/01)
حرکت ­قطارها بر اساس ساعت رسمی کشور (1397/01/01)
انجام خواهد پذیرفت. کلیه قطارهای شرکت ریل ترابر سبا، با با تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ اول فروردین ۱۳۹۷، طبق ساعت رسمی حرکت میکنند. #خبر