آبان سال 1398

حلول مـاه ربیع‌الاول (1398/08/08)
بهار ماه ‌ها، ربیع الاول است؛ چرا که آثار رحمت الهی و ذخایر برکات خداوندی در این ماه پدیدار می شود و انوار جمال الهی بر زمین وزمینیان می تابد. هلال ماه ربیع الاول بر ...