توزیع دعوتنامه مهمانسرای امام رضاعلیه السلام

از تاریخ اول دی ماه سال 1365 دعوتنامه استفاده از غذای متبرک مهمانسرای حرم امام رضا علیه السلام در حال حاضر به صورت اتفاقی (random) تقدیم مسافرین محترم "قطارهای غدیــر" می گردد.

تهیه بلیت : www.sabatrains.ir


#غذای_حضرتی