اصفهان Isfahan
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
مشهد-اصفهان 585 19:35 عصرانه و صبحانه