مشهد Mashhad

 

مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
تهران-مشهد 348 20:50 عصرانه و صبحانه
تهران-مشهد VIP 348 20:50 پذیرایی VIP  *
اصفهان-مشهد 584 17:20 عصرانه و صبحانه

 

پذیرایی VIP : شامل صبحانه - عصرانه - پذیرایی نوشیدنی در بدو ورود - آجیل - میوه فصل - شام - پک بهداشتی - لوازم خواب ویژه