اهواز Ahvaz
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
تهران-اهواز 132 17:05 عصرانه و صبحانه