تهران Tehran
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
مشهد - تهران 349 19:15 عصرانه  
مشهد-تهران VIP 349 19:15 پذیراییVIP *
یزد - تهران 621 20:35 1 عدد پک پذیرایی
اهواز - تهران 133 18:40 عصرانه و صبحانه
میانه 1 - تهران  451 16:10 1 عدد پک پذیرایی
میانه 2 -تهران 453 6:30 1 عدد پک پذیرایی

 

پذیرایی VIP : شامل صبحانه - عصرانه - پذیرایی نوشیدنی در بدو ورود - آجیل - میوه فصل - شام - پک بهداشتی - لوازم خواب ویژه