یزد Yazd
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
تهران-یزد 620 20:50 1 عدد پک پذیرایی