یزد Yazd
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
تهران-یزد 620 21:30 1 عدد پک پذیرایی