یزد Yazd
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
تهران-یزد 620 22:05 1 عدد پک پذیرایی