نوع سفر
نوع بلیط
مبداء
مقصد
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تعداد مسافر
کوپه دربست
مسیرها و زمان بندی حرکت قطارهای غدیر
معرفی قطارهای سبا
  • قطارهای غدیر
  • قطارهای  4 تخته نگین
  • قطارهای اتوبوسی نگین
اخبار